Verksamhetsutveckling

Hur väl stödjer IT din verksamhet?

Om IT utvecklas med en stark koppling till verksamhetens behov idag och i framtiden kan du känna dig lugn för att dina IT-investeringar ger bästa möjliga återbetalning. Med dagens snabba utveckling räcker det inte att bara låta verksamheten utvecklas på egen hand för att i nästa steg ställa krav på IT. Man måste också kunna vända på steken: Att i ledningsrummet ha god förståelse för hur den nya tekniken kan användas för att utveckla nya processer och affärsmodeller blir allt viktigare för att säkerställa effektivitet och konkurrenskraft i en verksamhet. Vi kan hjälpa dig att skapa starka och funktionella kopplingar mellan verksamhet och IT! 

Inom området Verksamhetsutveckling ryms tjänster såsom:

  • Verksamhetsarkitektur
  • Processutveckling
  • Projektledning
  • ITIL
  • Informationssäkerhet

Våra konsulter som arbetar inom området versamhetsutveckling har utbildning, certifiering och erfarenhet från bl a IRM (certifierad verksamhetsarkitekt), Ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27000), ISACA Certified Information Security Auditor, Microsoft Solutions Framework, Microsoft Operations Framework, ITIL (ISO 20000) och IBM ESS/PS.

Mer information