Smarta lösningar!

Melio är ett SharePoint-baserat IT-stöd för ledningssystem.

Trött på att leta igenom lokala kataloger och gemensamma mappar på nätverket för att hitta gällande information som rör ditt dagliga arbete? Då är MELIO lösningen för dig!

Vad är MELIO

MELIO är IT-stödet som möter både dina men också gällande standards krav på informationshantering, dokumentation av arbetsrutiner, processkartläggning, arbetsflöden och definitioner på ett enkelt och fullt konfigurerbart sätt. Vi har valt att basera grunden i MELIO på befintliga SharePoint-teknologier som möjliggör egna utökningar och anpassningar. Alla i organisationen kan använda MELIO, bidra med, skapa och lägga till information som sedan godkänns av huvudansvarige innan det automatiskt uppdateras. Godkännandeflödet säkerställer att förändringar bevakas och att allting samlas på rätt ställe.

Fördelar

  • Enkel att använda för alla
  • Kom-igång-hjälp från erfarna konsulter
  • Processöversikt
  • Versionshantering
  • Anpassningsbart för just era behov
  • Baseras på SharePoint
  • Godkännandeflöden
  • Rapportmöjligheter
  • Använd er organisations grafiska profil

Spara tid och slipp dubbelarbete

Underhålls- och granskningsarbete minskas genom att personen med bäst kunskap kan gå in och uppdatera eller mata in ändringar. Kvalitetssamordnaren kan ägna sig åt sina egentliga uppgifter och slipper systemadministrationen. Med dra-och-släpp tekniken får du automatisk informationskoppling och alla arbetssätt och processer tydliggörs och visas på ett centralt ställe. Du kan filtrera ner dig från huvud- till delprocesser, de kan beskrivas individuellt och dokumenten kan kopplas till flera olika processer, vilket ger bättre översikt och sparar lagringsutrymme.

Kontakta oss om du vill du veta hur du kan få bättre koll och förbättra både kontinuitet och rutiner för avvikelsehantering!

Vill du veta mer?

Ange din mailadress i fältet nedan så får du vårt produktblad direkt till din mailinkorg!


Mer information