Referenser

MED HI5 FÅR IKSUS INTRANÄT NYA SKOR

Foto: Andreas Nilsson

När idrottsföreningen IKSU såg behovet av att uppgradera sitt SharePointbaserade intranät fick Hi5 uppdraget att göra övergången smidig. En pågående kvalitetsprocess gjorde dessutom att Melio, ett IT-stöd för ledningssystemet från Hi5, passade perfekt in i den nya plattformen.

Som en av landets största idrottsföreningar är det viktigt för IKSU med ett strukturerat intranät – särskilt då de också driver Europas största träningsanläggning. Den gamla SharePointplattformen från 2007 hade börjat knaka i fogarna och IKSU var i behov av fler funktioner och en mer genomtänkt grundstruktur. Hi5 som redan skötte driften av IKSUs befintliga plattform tog tag i uppgraderingsarbetet. Hela intranätet kopierades till en ny server med SharePoint Foundation och i nära dialog med IKSU kunde en testgrupp utvärdera den nya miljön för att undersöka behovet av extra informationsinsatser.

– God förståelse för kundens behov är alltid viktigt. Vårt mål är hela tiden att arbetet ska vara så transparent som möjligt för användarna, säger Magnus Jonsson, projektansvarig på Hi5.

Det nya intranätet togs i drift den 6 mars 2012. Som kvitto på väl genomfört arbete och tydlig information blev antalet supportärenden efter övergången så gott som obefintliga. IKSU passade även på att göra slag i saken och inkluderade Melio, ett IT-stöd för ledningssystemet från Hi5, i den nya plattformen, eftersom föreningen sedan en tid tillbaka fokuserat mycket på kvalitetsarbete.

– Hela flytten har gått fantastiskt bra. Den uppgraderade plattformen och IT-stödet Melio ger oss en bra grund att stå på om vi i framtiden behöver bygga ut vårt intranät ytterligare, säger Ulrika Lundberg, intranätansvarig på IKSU.

Mer information