IT-Produkter och Logistik

Vi samordnar dina produktinköp!

Vi är en samordnande partner som tar ansvar för helheten. Våra logistiktjänster rymmer allt från komplicerade uppdrag till mindre och enklare punktinsatser med fokus på miljö och Grön IT.

Våra kunder hittar du inom alla områden: kommuner, offentliga myndigheter, statliga verk, universitet, skolor samt privata bolag, alltifrån små till stora.

Vår organisation

Vår organisation består av en kundtjänst som är navet i vår produktförsäljning. De tar emot kundsamtal och ger snabb och professionell service. Våra fältsäljare har fokus på kundutveckling, nya/kommande projekt och framtida behov hos våra kunder. Vi tillhandahåller även specialistkompetens inom alla våra fokusområden. Boka ett möte och låt oss tillsammans ta fram det upplägg som passar just er verksamhet.

Kundanpassade logistiktjänster

Vår Produktwebb är anpassad efter kundens fokussortiment. Vi kan skräddarsy inköpshanteringen/flödet med behöriga beställare och anpassade regelverk kring beställningsrutiner.

  • Konfigurationstjänster och uppmärkning
  • Skräddarsydda leveranser, sampackning, avemballering, säkerhetsskåp
  • Installation och montering på arbetsplatsen
  • E-faktura via Svefaktura
  • Finansiering av utrustning
  • Återtag av begagnad utrustning, rekonditionering och vidareförsäljning
  • På-platsen-service och användarstöd
  • Skrotning av gammal utrustning på ett miljöriktigt sätt

Store5

Vi erbjuder våra kunder Nordens största webbshop för enkla inköp. I Store5 har vi det samlade utbudet från alla de stora distributörerna, ett komplett sortiment. Lika viktigt som ett komplett sortiment och enkelhet att göra dina inköp är vår service och leveranssäkerhet.

Genom att finnas på plats lokalt kan vi garantera dig en hög servicenivå. Besök gärna shoppen på www.store5.se. Kontakta oss för ett personligt log-in och mer information om hur vi kan underlätta era inköp!

Mer information