Effektiv klienthantering

Vad är effektiv klienthantering?

Effektiv klienthantering innebär automatisk hantering och övervakning av arbetsstationer och servrar. Det handlar om att snabbt och smidigt kunna installera programvaror, göra säkerhetsuppdateringar och hantera eventuella problem.

Med effektiv klienthantering slipper du helt tänka på klientadministration. En arbetsstation blir till en fast kostnad där all service ingår, från leverans och installation till underhåll med programinstallationer och uppgraderingar, och till slut återtag av föråldrad utrustning.

Det här kan effektiv klienthantering göra för dig

  • Testa och rulla ut säkerhetsuppdateringar snabbt och enkelt
  • Installera och uppgradera programvaror automatiskt
  • Övervaka servrar och få larm vid eventuella problem
  • Inventera IT-tjänsternas tillgänglighet
  • Se brukningsgraden av olika applikationer och system
  • Göra prestandamätningar och få ut bra och informativa rapporter
  • Skapa hög tillgänglighet och se till att problem åtgärdas snabbt.

Effektiv klienthantering ger en smartare, säkrare och snabbare hantering av arbetsstationer, servrar och programvaror. Enklare och billigare med, för den delen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Mer information