Beställa och felanmäla

Kontakta oss – helst innan du får problem!

Vi lever som vi lär, och tillämpar ITIL-baserade processer för att säkerställa kvaliteten i våra tjänsteleveranser. Vår koordineringsfunktion (ServiceDesk) är spindeln i nätet och ser till att du som kund vid varje tillfälle får bästa tänkbara service. I vårt ärendesystem loggas alla ärenden och åtgärder, och vi sparar all historik även efter att ett ärende avslutats. Målet är att du som kund alltid ska få snabb och korrekt återkoppling och uppdaterad information om vad som händer i dina pågående uppdrag.

För att allt detta ska fungera så bra som möjligt vill vi uppmuntra alla våra kunder att nyttja möjligheten att beställa uppdrag eller felanmäla via help@hi5.se.

I retur får du av koordinatorn en bekräftelse på anmält ärende och löpande statusupdateringar via e-post. Du kan även skicka kompletterande information eller statusförfrågningar genom att svara ditt bekräftelsemail (som innehåller information som gör att din förfrågan automatiskt hamnar på rätt ärende och hos rätt konsult). Koordinatorn ser också alla Dina inkommande meddelanden och kan på så sätt se till att allt flyter på bästa sätt.

Få omedelbar uppmärksamhet

För dig som gillar att maila eller ringa direkt till våra konsulter vill vi höja ett varningens finger! Våra konsulter är ofta hårt bokade och därför kan det ibland ta några dagar innan de hinner svara på inkommande mail eller meddelanden lämnade på mobilsvar. Med detta kan värdefull tid gå till spillo! Använder du istället help@hi5.se kommer du att få koordinatorns omedelbara uppmärksamhet och direkt hjälp att planera nästa insats.

Mer information

 • Kundaccess till Hi5 ärendesystem

  Nyttjar du våra tjänster frekvent och vill få en bättre överblick över pågående ärenden? Då kan du få direktaccess till vårt webbaserade ärendesystem där du bland annat kan registrera nya ärenden, följa upp pågående ärenden, se upparbetad tid eller ta del av historik för tidigare utförda ärenden. Kontakta oss så får du veta mer!

 • Patrik Nyström

  Kundtjänstchef, Kvalitetssamordnare
  090-25 014
  0730-60 12 14
  Patrik.Nystrom@hi5.se
  Patriks kunskapsartiklar