Personuppgiftsbiträdesavtal

Du som är kund i Norrmoln

Som Personuppgiftsansvarig så är det du som bestämmer vilken behandling av dina personuppgifter som ska utföras. Det innebär att du som identifierat Hi5 som en av dina leverantörer där dina personuppgifter lagras eller på annat sätt behandlas måste teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Personuppgiftsbiträdesavtalet tar ni själva fram och skickar till oss för signering. Om ni inte själva har möjlighet att ta fram ett sådant avtal så hjälper Hi5 dig som kund med en avtalsmall som du kan utgå ifrån.
Kontakta Hi5s personuppgiftsansvarige Jonas Forsberg

Mer information