PAKETERAD LÖSNING

Utbildningsprogram i Lösningsfokus

Välkommen till Hi5:s utbildningsprogram i Lösningsfokus som ger dig konkreta verktyg, kunskaper och färdigheter i att driva utveckling och förändring på kortare tid, med bättre resultat och på ett roligare sätt än någonsin tidigare. Programmet vänder sig till dig som i vardagen medverkar i eller leder möten, projekt eller andra förändringsarbeten för att åstadkomma positiv utveckling i din egen verksamhet eller för dina kunder.
Just nu är det uppehåll för denna utbildning, då den gör sig bäst när alla deltagare kan sammanstråla i en kurslokal.

Fördelar i korthet:

 • Omvandla problem till förhoppningar, målsättningar och värdeskapande förändring
 • Ta tillvara erfarenhet, kunskap, styrkor, tillgångar och resurser i din organisation
 • Bygg starka och livskraftiga relationer till dina teammedlemmar, klienter och kunder
 • Bygg starkare team och projekt som strävar mot gemensamma mål
 • Använd agila metoder för att skapa snabb utveckling med hjälp av korta iterationer
 • Klara de mest utmanande problem och svåraste utmaningar både på och utanför jobbet
Image

Niklas Tiger

CXO Advania Hi5

090-250 19

0730-601219

Skicka epost

Med lösningsfokus tar du genvägen till framtiden

Lär dig driva snabbare, effektivare och roligare utveckling med hjälp av Lösningsfokus. Lösningsfokus är en metod som tar fasta på den vilja till förändring som finns inbyggd varje problem. Istället för att utforska detaljer om problemet riktas fokus på vad som önskas istället, det som redan fungerar och de resurser, styrkor och tillgångar som finns tillgängliga. Det öppnar en genväg till den framtida lösningen som spar både tid och negativ energi.

Konkreta verktyg och färdigheter som du kan tillämpa direktSFWorks logotyp

Utbildningen, som pågår under ca åtta veckor, varvar teori och praktik och ger dig konkreta verktyg, kunskaper och färdigheter för att tillämpa de lösningsfokuserade verktygen både i individuell coaching och i arbetsgrupper och team. Utbildningen har vi tagit fram i tillsammans med en av världens främste inom området, Dr Mark McKergow på det brittiska företaget SFWork.

Utbildningsprogrammets innehåll

WORKSHOP 1 (2 dagar)
 • Introduktion till lösningsfokus
 • De lösningsfokuserade verktygen
 • De lösningsfokuserade principerna
 • Teori & praktiska övningar
 • Presentation projektarbete
ARBETSPERIOD 1 (4 veckor)
 • Tillämpa grunderna i LF
 • Coaching (öva på varandra)
 • Observera och notera
WORKSHOP 2 (1 dag)
 • Uppföljning & lärdomar
 • Lösningsfokus i team
 • Fördjupning i SF-verktyg
 • Teori & praktiska övningar
 • Uppstart projektarbete
ARBETSPERIOD 2 (4 veckor)
 • Projektarbeten
 • Coaching (öva på varandra*)
 • Observera och notera
WORKSHOP 3 (1 dag)
 • Uppföljning & lärdomar
 • Introduktion till fördjupningsområden
 • Projektredovisningar
 • Utvärdering
 • Avslutning/Diplomutdelning

Fördjupning

För dig som har genomgått utbildningen och vill fördjupa dig ytterligare erbjuds flera möjligheter:

 • Workshopdesign: Hjärn-vänliga tekniker för att skapa engagemang, hårt arbete och arbetsglädje.
 • Värdledarskap (Host Leadership): Det moderna ledarskapet, att leda som en värd istället för som en hjälte.
 • Driva IT-projekt med hjälp av lösningsfokuserade principer.
 • Lösningsfokuserad försäljning och förhandling

Utbildningen i Lösningsfokus var en grymt bra ögonöppnare för hur man kan förhålla sig till eventuella problem i en organisation. Den gav oss många nya tankar och framförallt nya verktyg att hantera utmaningar såväl internt inom vår avdelning som externt mot våra ”kunder”, d v s användare i organisationen. Utöver detta så har jag i min roll som projektledare stor nytta av de kunskaper jag fått genom denna utbildning. 

Johan Olsson, projektledare på Eitech IT