PAKETERAD LÖSNING

Säker och miljövänlig återvinning

Låt inte din gammal IT-utrustning fylla dina förråd. Med våra återtags- och återvinningstjänster Hi5 Rewin IT och Hi5 Return IT gör du både en insats för miljön samtidigt som du kan tjäna pengar på den utrustning som fortfarande fungerar. Att ingen information hamnar i orätta händer ser vi naturligtvis också till.

Fördelar i korthet:

 • Var med och rädda vårt jordklot
 • Få betalt för din uttjänta IT-utrustning
 • Säker dataradering av hårddiskar
 • Transporter i säkerhetsburar
 • Miljöriktig återvinning
 • Integrera återtag och återvinning som en del av inköpsprocessen
Image

Patrik Nyström

Kundtjänstchef

090-250 14

0730-601214

Skicka epost

Vi har bara ett jordklot – hjälp till att bevara det samtidigt som du tjänar pengar

Att mänskligheten står inför enorma utmaningar vad gäller vår miljö börjar stå bortom allt rimligt tvivel. Därför har allt fler av våra kunder upptäckt hur man kan bidrar till ett hållbart miljöarbete genom att nyttja våra tjänster för miljöriktig återvinning. Att det dessutom kan förbättra din ekonomi genom att du får betalt för din gamla utrustning är en bonus du får på köpet. Exempel på produkter som kan innehålla ett återbetalningsvärde kan vara: PC, laptops, surfplattor, mobiltelefoner, nätverksutrustning, servers och storage med m.m.

Integrera återvinning av uttjänt IT-utrustning som en del av inköpsprocessen

Vi kan hjälpa dig att skapa en effektiv process där återvinning blir en del av processen att köpa in ny utrustning och avveckla den gamla. Genom att du direkt skickar din uttjänta utrustning till återtag maximerar du också pengen du kan få betalt för att den går till återanvändning. Du behöver dessutom inte göra särskilt mycket själv utan vi hanterar det mesta av arbetet.

Hi5 Rewin IT

Rewin är återvinningstjänsten där vi hämtar, raderar, återrapporterar och återbetalar.

Detta ingår i tjänsten

 • Upphämtning & transport på pall
 • Invägning & mottagningskvittens per pall/bur
 • Artikelnummerregistrering med rapportering av inkomna produkter
 • Registrering/streckkodsavläsning av serienummer
 • Sortering & behandling av produkter för miljöåtervinning
 • Fabriksåterställning av inkomna produkter
 • Diskradering Blancco
 • Återrapportering & certifikat på utförd Blancco-radering
 • Gångbar utrustning återförs till marknaden för största miljönytta

Detta kan du välja till

 • Avveckling/nedmontering på platsen
 • Emballering/packning på platsen
 • Diskradering Degausser (avmagnetisering)
 • Återrapportering & certifikat på utförd avmagnetisering
 • Destruktionsintyg miljöåtervinning
 • Hyra stålbur (800x1200x1845, max lastvikt 450 kg)
 • Hyra säkerhetsskåp (670x1170x1670, max lastvikt 350 kg)

Hi5 Return IT

Return är återtagstjänsten där vi hämtar, sorterar, raderar och återvinner.

Detta ingår i tjänsten

 • Upphämtning & transport på pall
 • Invägning & mottagningskvittens per pall/bur
 • Sortering & behandling av produkter för miljöåtervinning
 • Diskradering Blancco
 • Gångbar utrustning återförs till marknaden för största miljönytta

Detta kan du välja till

 • Avveckling/nedmontering på platsen
 • Emballering/packning på platsen
 • Återrapportering & certifikat på utförd Blancco-radering
 • Artikelnummerregistrering med rapportering av inkomna produkter
 • Diskradering Degausser (avmagnetisering)
 • Återrapportering & certifikat på utförd avmagnetisering
 • Destruktionsintyg miljöåtervinning
 • Hyra stålbur (800x1200x1845, max lastvikt 450 kg)
 • Hyra säkerhetsskåp (670x1170x1670, max lastvikt 350 kg)