Image

PAKETERAD LÖSNING

Norrmoln® EasyOS™

Är du trött att vänta på när en dator installeras? Med Norrmoln EasyOS är installationen snabb och enkel. Norrmoln EasyOS ger dig en ständigt uppdaterad operativsystemsimage. Du väljer om du vill ha den direkt in i din klienthanteringsplattform eller om du vill lägga in den själv. Norrmoln EasyOS stödjer Norrmoln EasyClient, upKeeper och Microsoft SCCM.

Fördelar i korthet:

  • Minimala installationstider med en alltid uppdaterad operativssystemsimage
  • Stödjer Norrmoln EasyClient, upKeeper och Microsoft SCCM (med flera)
  • Sparar tid för både administratörer och slutanvändare
  • Image startklar för funktionstest i Er miljö
  • Allt arbete sker enligt kvalitetssäkrade rutiner
  • Fördefinierad checklista för funktionstest ingår
  • Snabb och effektiv uppstart
Image

Christer Granberg

Försäljningschef

090-250 15

0730-601215

Skicka epost

Tillhandahåll en uppdaterad operativsystemsimage till dina användare

Med Norrmoln EasyOS kan du som administratör av en klienthanteringsplattform lita på att du alltid har en uppdaterad operativsystemsimage. Du väljer själv om du vill ha din image tillhandahållen direkt i klienthanteringsplattformen eller om du vill lägga till den själv.

Stödjer Norrmoln® EasyClient, upKeeper och Microsoft SCCM

Norrmoln EasyOS har stöd för alla tre klienthanteringsplattformar. Har du Norrmoln EasyClient får du din image direkt tillhandahållen i din Norrmoln EasyClient webbportal. Använder du en annan klienthanteringsplattform väljer du själv om du vill ha din image direkt tillhandahållen eller om du vill lägga in den själv.

Spara tid för både administratörer och slutanvändare

En gammal och ej uppdaterad image för operativsystemsinstallation gör att datorinstallationen tar längre tid eftersom fler uppdateringar måste installeras för att datorns operativsystem ska bli uppdaterat och säkert. Genom att vi löpande underhåller din image med de senaste uppdateringarna hålls installationstiderna nere. Det gör att administratören får mer tid till annat och slutanvändaren får en effektivare ominstallation. Vi levererar din uppdaterade image enligt tydliga rutiner, och när den är på plats i din miljö behöver du bara göra ett funktionstest. I Norrmoln EasyOS ingår också en fördefinierad checklista för funktionstester.

Miljövänligt

Den energi som krävs för att driva infrastrukturen runt Norrmoln EasyOS kommer från en förnyelsebar energikälla.