Image

PAKETERAD LÖSNING

Norrmoln® EasyBackup™

Med Norrmoln EasyBackup får du en professionell tjänst för säkerhetskopiering av servrar och arbetsplatser via Internet. Du får en backuplösning som alltid fungerar, som övervakas dagligen och som är helt automatisk. Allt du behöver göra är att bestämma vad du vill säkerhetskopiera och med vilka tidsintervall det ska göras. Resten sköter vi. Med Norrmoln EasyBackup får du också marknadsledande garantier för att kunna vara trygg att din information verkligen finns tillgänglig när du behöver den.

Fördelar i korthet:

  • Var trygg med att din information är skyddad
  • Marknadsledande garantier
  • Frigör tid till mer värdeskapande arbete
  • Snabb och enkel återläsning
  • Katastrofplan som tillval
Image

Christer Granberg

Försäljningschef

090-250 15

0730-601215

Skicka epost

Riskera inte din verksamhet genom att slarva med säkerhetskopieringen

En säker och väl fungerande säkerhetskopiering är betydande för företag idag. Under det senaste året har ett flertal företag runt om i världen drabbats av så allvarliga dataförluster att det har orsakat driftstopp för verksamheten (Aktuell säkerhet/Acronis). Att sakna en väl fungerande lösning för säkerhetskopiering och återläsning är lika illa som att sakna en försäkring. Skulle olyckan vara framme kan det vara slutet för verksamheten.

Anledningen till att det ser ut så här är att säkerhetskopiering är svårt. Din IT-miljö är säkert som de flesta andras under ständig utveckling och ofta kommer frågor kring säkerhetskopiering i andra hand när verksamheten driver på och vill ha tillgång till det senaste. Därför är det extra viktigt att ha en bra strategi för hur säkerhetskopiering och återläsning ska ske. Men Norrmoln EasyBackup får du det. Dessutom frigör du värdefull tid till annat.

Normoln EasyBackup är en tjänst som vänder sig till små och medelstora företag med behov av en säker och automatiserad lösning för säkerhetskopiering av affärskritiskt information.

En säkerhetskopieringstjänst med garantierna du behöver

Med Norrmoln EasyClient kan du tryggt lägga över ansvaret för säkerhetskopiering på riktigt. Med det menar vi att det finns många aktörer på marknaden som erbjuder säkerhetskopiering över Internet, utan att lämna några som helst garantier om att din information verkligen kommer att vara tillgänglig att återläsa, eller ens finns sparad, den dag du behöver den. Det gör vi. Med Norrmoln EasyClient får du både en teknisk lösning som verkligen fungerar och garantier för att säkerhetskopiering verkligen sker och att informationen sedan kan återläsas när det behövs. Det kan du hålla oss ekonomiskt ansvariga för. Genom att vi är certifierade för informationssäkerhet enligt ISO27001 har vi också kunnat säkra den ansvarskedjan hela vägen bakåt genom ett marknadsledande försäkringsskydd. Du blir helt enkelt inte tryggare med din säkerhetskopiering än med Norrmoln EasyBackup.

Vill du bara nyttja vår tekniska lösning för säkerhetskopiering men vill själv hantera det dagliga arbetet med din säkerhetskopiering och återläsning så går det också bra. Du får inte samma långtgående garantier, men vi kommer ändå att hålla ett litet öga på hur det går och påminna dig om vi ser att något behöver åtgärdas.

Geografiskt skydd för din information och en teknisk lösning i premiumklass

Genom att dina säkerhetskopior lagras i våra säkra datacenter, dvs utanför era lokaler, är du skyddad mot totalhaveri såsom brand, stöld, etc. Du slipper därmed allt arbete med att själv hantera backuper till band och att ha rutiner för att lagra dessa på ett säkert sätt. All din information lagar vi på två geografiskt åtskilda platser, allt för att minimera risken att något ska kunna äventyra din verksamhetskritiska information.

Norrmoln EasyBackup har stöd för alla marknadsledande virtualiseringslösningar, operativsystem, applikationer, databaser och fysiska servrar. Det spelar ingen roll vilka typer av system du använder och det kostar inget extra för att få tillgång all funktionalitet du behöver för t ex de on-line moduler du behöver för dina applikationer och databaser. Vår backuplösning är också under ständig utveckling och all ny funktionalitet som tillkommer får du tillgång till utan extra kostnad.

Som tillval erbjuder vi möjlighet att ta fram en katastrofplan för att på ett effektivt sätt kunna återläsa hela Er IT-miljö vid ett totalhaveri

Bra miljöval

Eftersom all infrastruktur delas mellan samtliga Norrmolnskunder är EasyBackup ett bra miljöval. Det krävs inga backupband och ingen fysisk utrustning som installeras i din IT-miljö. Allt som behövs finns redan i Norrrmoln.