Image

PAKETERAD LÖSNING

Norrmoln® EasyApp™

Spara tid och pengar med kvalitetssäkrade applikationspaket direkt till din distributionsplattform. Norrmoln EasyApp är en prenumerationstjänst som ger dig ständig tillgång till de senaste versionerna av de vanligaste applikationerna. Du väljer om du vill ha dem direkt in i din klienthanteringsplattform eller om du vill lägga in applikationspaketen själv. Norrmoln EasyApp stödjer Norrmoln EasyClient, upKeeper och Microsoft SCCM.

Fördelar i korthet:

  • Få tillgång till de senaste versionerna av de vanligaste applikationerna
  • Alla applikationspaket är kvalitetssäkrade
  • Applikationspaketen direkt tillhandahållna i din klientdistributionsplattfrom (valbart)
  • Applikationspaketen är startklara för PILOT utrullning
  • Fördefinierade mallar för PILOT-processen ingår
  • Snabb och effektiv uppstart
Image

Christer Granberg

Försäljningschef

090-250 15

0730-601215

Skicka epost

Tillhandahåll de senaste applikationerna till dina användare

Med Norrmoln EasyApp kan du som administratör av en klienthanteringsplattform lita på att du har tillgång till den senaste versionen av dom vanligaste applikationerna. Du väljer själv om du vill ha applikationspaketen tillhandahållna direkt i klienthanteringsplattformen eller om du vill lägga till dem själv.

Kvalitetssäkrade applikationspaket

Alla applikationspaket som ingår i Norrmoln EasyApp genomgår alltid en  kvalitetssäkrad paketeringsprocess. Det innebär att du som administratör kan lita på att alla applikationspaket är paketerade på samma sätt och att de fungerar.

Stödjer Norrmoln® EasyClient, upKeeper och Microsoft SCCM

Norrmoln EasyApp har stöd för alla tre klienthanteringsplattformar. Har du Norrmoln EasyClient du med EasyApp applikationspaketen direkt tillhandahållna i din EasyClient webbportal. Använder du en annan klienthanteringsplattform väljer du själv om du vill ha applikationspaketen direkt tillhandahållna eller inte.

Miljövänligt

Norrmoln EasyApp tar bort behovet av att fysiskt besöka datorer vid problem  med uppgraderingar av applikationer och kan därigenom minska behovet av resande. Den energi som krävs för att driva infrastrukturen runt Norrmoln EasyApp kommer från en förnyelsebar energikälla.