PAKETERAD LÖSNING

MELIO®

Är du trött på att leta igenom lokala kataloger och gemensamma mappar på nätverket för att hitta information som rör ditt dagliga arbete? MELIO är ett smart, effektivt och flexibelt IT-stöd för ledningssystem som löser det problemet en gång för alla.

Fördelar i korthet:

  • Enkel att använda för alla
  • Processöversikt
  • Anpassningsbart för just era behov
  • Baseras på SharePoint
  • Godkännandeflöden
  • Rapportmöjligheter
  • Använd er organisations grafiska profil
  • Kom-igång-hjälp från erfarna konsulter
Image

Maria Hurtig

Kundansvarig säljare

090-25 029

070-513 50 29

Skicka epost

Vad är MELIO?

MELIO är IT-stödet som möter både dina men också gällande standards krav på informationshantering, dokumentation av arbetsrutiner, processkartläggning, arbetsflöden och definitioner på ett enkelt och fullt konfigurerbart sätt. Vi har valt att basera grunden i MELIO på befintliga SharePoint-teknologier som möjliggör egna utökningar och anpassningar. Alla i organisationen kan använda MELIO, bidra med, skapa och lägga till information som sedan godkänns av huvudansvarige innan det automatiskt uppdateras. Godkännandeflödet säkerställer att förändringar bevakas och att allting samlas på rätt ställe.

Ökad transparens i verksamheten

Vid nyanställning eller när någon internt byter roll är det ofta mödosamt att sammanställa informationspaket med lathundar och viktiga rutiner som är till stor hjälp just i introduktionsfasen. MELIO tillhandahåller all denna information och garanterar en snabb och effektiv uppstart. Även när det gäller arbetsflöden som utförs mer sällan är MELIO ditt ovärderliga stöd i informationssökningen.

Konfigureras enligt önskemål

MELIO kan anpassas så att det passar perfekt för just din organisations arbetssätt och kan självklart utformas i enlighet med organisationsprofilen och -layouten. Alla menyer, processkartor och deras utseende kan konfigureras efter dina önskemål så att alla användare direkt känner igen sig. Det är enkelt att förändra och bygga ut MELIO och det kan ställas in så det passar såväl mindre företag som kommuner eller koncerner med flera olika nivåer.

Spara tid och slipp dubbelarbete

Underhålls- och granskningsarbete minskas genom att personen med bäst kunskap kan gå in och uppdatera eller mata in ändringar. Kvalitetssamordnaren kan ägna sig åt sina egentliga uppgifter och slipper systemadministrationen. Med dra-och-släpp tekniken får du automatisk informationskoppling och alla arbetssätt och processer tydliggörs och visas på ett centralt ställe. Du kan filtrera ner dig från huvud- till delprocesser, de kan beskrivas individuellt och dokumenten kan kopplas till flera olika processer, vilket ger bättre översikt och sparar lagringsutrymme. Dessutom finns det möjlighet till ISO-Certifiering: du får inte bara bättre koll, utan även kontinuitet och rutiner för avvikelsehantering.