Image

PAKETERAD LÖSNING

Kolibri™ transportsystem

Kolibri™ är ett verksamhetsstöd för entreprenadbranschen som förenklar och kvalitetssäkrar hanteringen av körordrar och registrering av köruppdrag. Applikationen stöder även incidenthantering inom arbetsmiljö samt felanmälan och hantering av fordonsrelaterade incidenter.

Fördelar i korthet:

 • Eliminerar risken att glömma eller tappa bord ordrar
 • Hantera transportsedlar/körsedlar elektroniskt
 • Rapportera och handlägg arbetsmiljöincidenter
 • Hantera uppkomna fel och händelser kopplat till ett fordon
 • Publicera viktiga dokument direkt i appen
 • Möjlighet att integrera med befintligt ekonomisystem
Image

Jan Söderlund

Kundansvarig säljare

090-250 30

076-1098195

Skicka epost

Allt du behöver i en mobilapp

Kolibri™ är en paketerad lösning som är skräddarsydd för alla de behov som yrkesförare inom entreprenadbranschen har när de befinner sig ute i sina fordon. Med Kolibri får dina förare tillgång till allt de behöver via en mycket lättanvänd och intuitiv mobilapp, där de kan hantera allt från körodrar och registrering av tid, mängd och typer av gods till att rapportera in arbetsmiljöincidenter eller dokumentera behov av underhåll och felavhjälpning på sina fordon. Vi har lagt stor vikt vid att det ska vara snabbt och enkelt att använda systemet – precis som man förväntar sig av en modern lösning. Med Kolibri förenklar och effektiviserar du hela flödet från order till fakturering och ser till att allt sker på ett enhetligt och tillförlitligt sätt.

Ett axplock av systemets standardfunktioner hittar du här nedan. Och tveka inte att kontakta oss om du saknar du någon funktion. Vi kan snabbt anpassa systemet och lägga funktioner så att det passar exakt efter de behov som finns i din verksamhet. Det behöver varken kosta en fömögenhet eller ta särskilt lång tid innan du är igång.

Elektronisk hantering av transportsedlar/körsedlar

 • Föraren kan registrera tid, mängd och typ av gods direkt i mobilen
 • Alla ordrar finns samlade och tillgängliga i ett adminsitrationsgränssnitt
 • Möjlighet till integration med ekonomisystem för automatiserad fakturering

Funktion för att hantera arbetsmiljöincidenter

 • Föraren kan enkelt registrera incidenter, koppla gps postion och ta bilder direkt i appen
 • Alla incidenter finns i ett administrationsgränssnit för att kunna handläggas på ett korrekt sätt
 • Stödjer ditt arbete att efterleva gällande lagkrav inom arbetsmiljö

Funktion för att hantera uppkomna fel och händelser kopplat till ett fordon

 • Föraren kan enkelt dokumentera fel med beskrivning och bild
 • Alla fordonshändelser finns i ett administrationsgränssnit för att struktureat kunna åtgärdas

Dokumenthantering direkt i appen

 • Föraren kan enkelt ta del av rutiner, instruktioner, policies och riktlinjer för sitt arbete
 • Alla dokument finns i ett administrationsgräänssnitt och man kan följa upp vilka som har tagit del av informationen