Image

PAKETERAD LÖSNING

EasyClient™ funktionsdrift

Uppgiften att upprätthålla en väl fungerande klientplattform kan kväva vilken IT-avdelning som helst. Det är särskilt frustrerande när IT-avdelningens dyrbara tid behövs till mer kvalificerade uppgifter. Genom att lägga driftansvaret för dina klienter i våra trygga händer kan du råda bot på det problemet.

Fördelar i korthet:

  • Avlasta din IT-avdelning från okvalificerade arbetsuppgifter
  • Alltid fungerande arbetsplatser
  • Drift, underhåll, felavhjälpning och support ingår
  • Fast pris per arbetsplats och månad
  • Nöjda och produktiva användare
Image

Christer Granberg

Försäljningschef

090-250 15

0730-601215

Skicka epost

Du äger, vi driftar!

EasyClient funktions-drift är en tilläggstjänst för dig som kör EasyClient. Till skillnad från tjänsten EasyClient funktions-PC äger du själv dina datorer och applikationer, medan vi tar hand om driftansvaret för dina arbetsplatser. I tjänsten ingår löpande drift, underhåll, felavhjälpning och support. Vid hårdvarufel ser vi till att datorn repareras och återställs i fungerande skick. Kostnad för arbete och reservdelar vid hårdvarufel ingår så länge datorn har garanti, och i annat fall betalar du bara för själva hårdvarureparationen.

100 % anpassningsbart

Med EasyClient funktionsdrift får du en dynamisk men förutsägbar IT-kostnad utifrån ditt företags specifika behov. Du betalar en fast avgift per arbetsplats och månad. Har du behov av att förändra antalet arbetsplatser är det inga problem. Inte heller om du vill lägga till eller ta bort programvaror. Det mesta sköter vi på distans, automatiskt eller via fjärruppkoppling.

Bekymmerfri IT på riktigt

Om en dator krånglar installerar vi om den snabbt och smidigt, eller ser till att den repareras om det är hårdvaran som krånglar. Nya program och säkerhetsuppdateringar installerar vi automatiskt. Ominstallationer och uppgraderingar schemalägger vi till tider när det passar dig bäst, tex på natten. Vi ser helt enkelt till att dina användare alltid har uppdaterade och väl fungerande arbetsplatser.

Miljövänligt

Den energi som krävs för att driva infrastrukturen för Norrmolns EasyClient-plattform, kommer till 100 % från förnyelsebara energikällor.