Topp 7 trender i teknikens framkant

Ett av Canalys mest intressanta seminarier var ”Emerging Technologies” (framväxande teknologier), som behandlade de hetaste kommande teknologiska trenderna. Under en timme fick vi en genomgång av de teknikområden som spås komma att förändra vår tillvaro allra mest under de närmast kommande åren. Min sammanfattning av de sju mest heta trenderna, enligt Canalys, kommer här:

Plats 7 – Datadriven hälso- och sjukvård

Mängden information som idag finns tillgänglig om en individs hälso- och sjukhistoria är både omfattande och täcker många områden. Möjligheten att samla in hälsorelaterade data ökar också ständigt genom olika typer av s.k. ”wearables”. Datadriven hälso- och sjukvård innebär att använda BI-metoder för att analysera och dra slutsatser av dessa data. I en framtid kanske din våg är uppkopplad mot din journal, samtidigt som din telefon skickar information om din puls, ditt blodtryck, din temperatur, dina sovmönster, mm.

Googles smarta kontaktlins som mäter glukosnivån i blodet.

Googles smarta kontaktlins som mäter glukosnivån. (bildkälla)

Ett exempel på detta i teknikens framkant är Google som fått patent på en kontaktlins som kan mäta glukosnivån i tårvätskan. Den insamlade informationen behandlas och analyseras sedan för att individanpassa din hälso- och sjukvård. Visar dina data att du tillhör en riskgrupp kanske du automatiskt får tips om vad du kan göra för att förbättra läget. Vid tecken på begynnande ohälsa kanske du blir kallad på en hälsokontroll. Möjligheterna är enorma men det finns också en hel del utmaningar kopplade till området. Den samlade kunskap som kommer att finnas tillgänglig om varje individs hälsostatus skulle naturligtvis också kunna skada individen om den kom i felaktiga händer. Att tekniken är på stark frammarsch och i grunden kommer att förändra mycket inom hälso- och sjukvård råder inga tvivel om.

Plats 6 – Intelligenta elnät

Definitionen på intelligenta elnät, eller Smart Grid Energy som det heter på engelska, är elnät som innehåller en mängd funktioner för att hantera och styra energibehovet på ett intelligent sätt, inklusive smarta mätare, smarta apparater, förnybara energikällor och resurser för att optimera energieffektivitet. Elektronisk effektstyrning samt kontroll av produktion och distribution av el är också viktiga aspekter av smarta elnät.

Smart Grid Energy

Här har t.ex. Hitachi ritat upp hur Smart Grid Energy kan se ut (bildkälla).

Framtidens smarta elnät är uppbyggda som ett rutnät (därav det engelska namnet ”grid”) och innehåller i allt större utsträckning funktioner för automatisk feldetektion och självläkning. Genom att elnätet också själv kan styra sina laster och se till att nätet inte blir överbelastat kommer det att minska elnätens känslighet vid naturkatastrofer eller sabotage. Intelligenta elnät är också en möjliggörare för att på ett mer effektivt sätt kunna hantera en alltmer decentraliserad elproduktion med många små producenter av miljöriktig energi.

Plats 5 – 5G

En färdig standard för det som ska komma att ersätta dagens 4G-kommunikation beräknas vara färdig att ta i bruk år 2020. 5G-tekniken kommer att vara 10 gånger snabbare än dagens 4G, men 5G-tekniken kommer inte bara att innebära ökade prestanda. Tekniken innehåller också en rad funktioner som kommer att möjliggöra utvecklingen inom många områden som berör trådlös och ständigt uppkopplad kommunikation. woman-samsung-alpha-taking-picture-39000T ex kommer den att innehålla funktioner för mycket korta svarstider (low latency), vilket i sin tur kommer att skapa möjligheter för nya tillämpningar som ställer mycket höga krav på detta. På så sätt kommer 5G att bana vägen för att ta båda gamla och nya tekniker till den trådlöst uppkopplade arenan.

Plats 4 – Virtuell verklighet

Immersive computing, fritt översatt uppslukande eller omslutande datoranvändning, är samlingsnamnet på denna gren av teknikutveckling som i grund och botten handlar om VR- och 3D-teknik. Här spås en explosionsartad utveckling av nya enheter som möjliggör för användaren att kliva in i den virtuella världen. Enheterna delas in i tre huvudkategorier:

  • Simpla VR enheter. VR-glasögon som nyttjar telefonen. Idag finns en rad sådana som i sin enklaste form är byggda i kartong och kan köpas för mindre än en hundralapp. Man tar helt enkelt sin befintliga smartphone och placerar den i glasögonen för en omedelbar 3D-upplevelse.
  • Enkla VR enheter. VR-glasögon som i princip är dumma displayer monterade i ett par glasögon, och som drivs av en extern källa såsom en PC eller en spelkonsol. Exempel på sådana enheter är Oculus Rift och Playstation VR.
  • Smarta VR-enheter. Framtidens VR-enheter kommer i allt högre utsträckning att vara s.k. ”self-contained”, dvs de har hela intelligensen inbyggd i VR-glasögonen. Med detta finns inget behov att ansluta enheten till en extern källa utan allt som behövs för VR-upplevelsen finns redan inbyggt i glasögonen. Den har sitt eget operativsystem och drivs av en intern strömkälla. En enhet som redan idag finns att köpa heter AuraVisor och många fler är att vänta från andra tillverkare.
VR-glasögon. En av alla trender

Bara fantasin sätter gränserna för vad den virtuella världen kan användas till.

Utvecklingen, som idag i mycket hög grad drivs av spelutvecklingsföretagen, kommer inom en snar framtid att sprida sig till många andra branscher. Här spås tillämpningar inom utbildning, simulering, presentationer, underhållning, mm. Tänk dig t ex att kunna gå och se dig omkring i ditt nya hus innan det ens är byggt eller att få hoppa in och provköra din nya bil så fort du konfigurerat den på tillverkarens hemsida. Bara fantasin sätter gränserna för vad den virtuella världen kan användas till och räkna med att vi får en hel del spektakulära och omvälvande tillämpningar, som kanske till och med i grunden kan förändra hela branscher.

Plats 3 – Sociala robotar

Med sociala robotar menar man artificiellt intelligenta system som har designats för att interagera med och utföra uppdrag för människor. Idag finns en rad teknologier som i framtiden kommer att kombineras för att åstadkomma robotar som klarar allt mer. Här ryms tekniker som ansiktsigenkänning, röstigenkänning, känsloigenkänning (affective computing), kognitiv databehandling, navigation och objektmanipulering. Med dessa teknologier kombinerade kommer vi att se allt fler robotar med förmåga att lära och som är medvetna om sin omgivning. Dessa robotar kan båda vara rörliga och inte, men gemensamt för dem är att de kan utföra olika typer av uppgifter för en människas räkning.

grass-lawn-green-wooden-6069Tidiga exempel på detta är gräsklipparrobotar och damsugarrobotar som både kan navigera runt i sin omgivning och utföra arbetsuppgifter samtidigt som de kartlägger sin omgivning och lär av sina erfarenheter. Andra tillämpningar som redan finns idag är Apple Siri och Amazon Alexa där du kan tala med din enhet för att få den att svara på frågor eller utföra uppgifter åt användaren. Exakt vilken typ av enheter vi kommer att se härnäst återstår att se, men helt klart är att tekniken som redan finns idag möjliggör nya spännande tillämpningar. Högst sannolikt är att vi i större utsträckning kommer att se olika typer av hushållsrobotar som kan röra sig på egen hand runt i våra hem och ta över en del av de arbetsuppgifter vi människor idag utför själva.

Plats 2 – 3D-utskrifter

En otroligt spännande framtid väntar inom detta område som av alla experter beskrivs rymma en enorm potential av möjligheter. Framtill idag har 3D-utskrifter mer eller mindre varit begränsade till tillverkning av prototyper. Den utveckling vi nu ser möjliggör dock 3D-utskrifter i en rad olika material från plast till kolfiber och metall. Med denna materialutveckling kommer 3D-utskrifter att kunna revolutionera hela tillverkningsindustrin. Det sker nu enorma investeringar inom området och vi kommer inom kort att se frukten av detta med en rad nya tillämpningar.

reservdelar. En av alla trender

Reservdelar kommer med hjälp av 3-D-utskrifter att kunna tillverkas av verkstäderna på plats.

T ex kommer behovet av transporter att minska dramatiskt när delar kan tillverkas ”on demand” precis när de behövs och på den plats de behövs. 3D-utskrifter i metall spås t ex revolutionera bilindustrin där verkstäderna i mycket större utsträckning själva kommer att kunna tillverka de reservdelar de behöver. Likaså spår hälso- och sjukvårdssektorn kunna dra stor nytta av tekniken där proteser och andra hjälpmedel kan skräddarsys efter brukaren och tillverkas på plats. Redan idag är de flesta hörapparater som tillverkas utskrivna i en 3D-skrivare. I kölvattnet av 3D-utskrifter kommer vi också att se helt nya affärsmodeller att dyka upp, där reservdel som tjänst skulle kunna vara en sådan.

Plats 1 – Självkörande bilar

Det fanns en tid när en hiss krävde en operatör som körde för att man skulle kunna åka mellan våningarna. Idag har operatören helt ersatts av teknik. Bilindustrin är vår nästa hissrevolution. Nästan alla biltillverkare har idag en strategi för att utveckla självkörande bilar och utvecklingen går fort framåt. I den rådande konkurrensen vill ingen tillverkare halka efter. Likaså är detta en politiskt prioriterad fråga eftersom självkörande bilar har en enorm potential vad gäller att spara både människoliv och utsläpp. 50 miljoner människor skadas årligen i trafiken och 1,25 miljoner dör. Med självkörande bilar skulle den siffran kunna reduceras kraftigt, och likaså skulle det kunna ha en stor positiv påverkan på utsläpp från biltrafiken. Tänk vilka kostnader som detta skulle kunna spara samhället. Vi ser redan i dagens nya bilar avancerad funktionalitet för att navigera och övervaka närområdet runt bilen, och ibland styra, gasa eller bromsa när så behövs. Tekniken med självkörande bilar finns redan och bilmärket Tesla säljer redan idag en helt självkörande bil.

Självkörande bilar på räls i filmen Jurassic Park. En av alla trender som idag börjar öka

1993 mötte vi självkörande bilar på räls i filmen Jurassic Park (bildkälla).

Volvo säger att de kommer erbjuda självkörande funktion som tillval i sina bilar från år 2021, och nyligen inleddes ett samarbete med regeringen för att genomföra tester av 100 självkörande bilar på Göteborgs gator med start redan nästa år. Att just lagstiftning och stadsplanering måste hänga med för att utvecklingen ska slå igenom på allvar är en förutsättning för utveckling, och detta har redan påbörjats på många håll – bland annat i USA. Även teknikindustrin kommer att driva på utvecklingen, där bland annat har Google annonserat att de arbetar inom området.

Intressanta branscher som både driver på utvecklingen och som har potential att förändras i grunden är taxi- och transportnäringen där förarlösa fordon snart kommer att vara ett faktum. Här har t ex både Volvo och Scania redan visat upp sina versioner av självkörande lastbilar och de provkörs redan inom bland annat gruvindustrin. Självkörande bilar skapar också förutsättningar för helt nya affärsmodeller. Exempel på detta kan vara lösningar för att dela bil, hyra bil och att tillhandahålla bil som tjänst. Tala bara om när och var du vill ha din bil så står den där och väntar på dig!

Vi ses i framtiden!

Detta avrundar denna teknikspaning in i framtiden. Och visst pirrar det lite i magen när man tänker på de möjligheter som teknikutvecklingen kommer att kunna skapa under de närmsta åren?

Vem vet, kanske blir min nästa bil helt självkörande. Eller varför inte skaffa Homerobot 3.0. En maskin som både dammsuger, städar toaletter och skurar hela huset medan jag avnjuter en löprunda längs älvkanten. Naturligtvis både övervakad och coachad av min träningsrobot som projicerar aktuell puls, steglängd, hastighet och kadens på mina Head Up Display löparbrillor. Härliga teknik-framtid!

You’re wondering who I am – machine or mannequin
With parts made in Japan, I am the modern man

Skribent

Image

Niklas Tiger

CXO Advania Hi5

090-250 19

0730-601219

Skicka epost