Etiketter:

Hur utvecklas framtidens kontor?

Under det fjärde seminariepasset på årets HOUSE presenterade Jenny Gustavsson sin bild på hur de på HP tar sig an utmaningarna med framtidens kontor.

Hewlett Packard väljer att presentera den framtida utvecklingen av persondatorer som en fortsättning på den samhällsutveckling som vi ser i övriga samhället. Konsumenten har gått ifrån att köpa en produkt till att köpa en upplevelse. Som exempel nämner Jenny att konsumenten inte längre nöjer sig med att köpa kaffe utan vill ha hela konceptet kring kaffet. De köper en njutning. Samma utveckling ser HP även i arbetslivet. Dagens unga börjar inte på en ny arbetsplats utan vidare. Vid en anställning ställer de krav på att den nya arbetsplatsen ska ge mer. En anställd vill idag ha en arbetsplats som inspirerar och inte bara är en arbetsgivare. De vill ha arbetstider som passar med övriga intressen och tekniska hjälpmedel som är tilltalande för just dem som individer och inte bara är funktionella. Kravställningar som att själv få välja hur man vill jobba, var man vill jobba och vilken utrustning som man vill jobba med, det blir sådant som arbetsgivaren måste möta för att få behålla viktig kompetens och ha möjlighet att rekrytera ny.

Tecknade människor med kontorskläder från olika tider. Frågan är hur klädseln kommer att se ut på framtidens kontor

Kontoret, eller åtminstone klädseln där, genom tiderna (bildkälla).

Arbetssätt i förändring

Jenny påpekar att vi idag arbetar mer utanför företagets väggar än någonsin tidigare och att digitala möten är självklara delar i allas vardag. Förväntningarna från användarna är att verktygen för att arbeta mobilt måste fungera utan avbrott och med större krav på bra ljud och färre distraktioner. 62% av de som arbetar idag uppger att de har mer än en arbetsplats. De räknar in hemmet, tåget och andra miljöer som delar av deras arbetsplats och till det behövs fungerande mobila lösningar. Utvecklingen går mot mer aktivitetsbaserade arbetsplatser där den anställde är mer engagerad i företaget och bidrar med innovation för att bygga bilden av företaget som man är stolt över att vara en del av.

Design, samarbete och säkerhet

Arbetsytorna blir trängre, säkerhetshoten blir fler och alla försöker samarbeta, så sammanfattar HP sina fokusområden. Design och ”vill-ha-faktorn” är viktig för den moderna användaren då datorn nu är en del av en livsstil. HP väljer att använda mycket aluminium i sina produkter. Aluminium är bra ur flera aspekter. Det är tåligt, det ger möjligheter till en tilltalande design och är dessutom ett hållbart val då metallen går att återanvända nästan hur många gånger som helst. Även skärmens ljusstyrka och glans är viktiga faktorer. Glas är reptåligt, lätt att hålla rent och viktigt för att kunna erbjuda datorer med touch. Nackdelen är att glasets blanka yta kan ge upphov till störande reflexer. För att råda bot på detta så har HP etsat glaset matt för att undvika reflexer men ändå ha kvar möjligheten till touch.

En dator från HP med etsat glas

HP har etsat glaset matt för att undvika reflexer men ändå ha kvar möjligheten till touch.

Datorn är din högtalartelefon

Inom området för enklare samarbeten väljer HP att se datorn som det främsta verktyget för e-möten och högtalartelefoni. En viktig faktor för att få effektiva möten är att ljudkvalitén är bra. HP arbetar tillsammans med Bang & Olufsen och presenterar nu en förbättrad styrning av högtalare och mikrofoner som resulterar i ett renare ljud för både sändare och mottagare. För att ett möte över huvud taget ska gå att genomföra så måste datorn vara stabilt i drift. Där kan man säga att batterierna på många sätt är som ett hjärta. Ett trasigt eller oladdat batteri är en vanlig källa till misslyckade mobila möten så därför utrustar nu HP alla sina bärbara datorer, inklusive skoldatorer, med longlife batterier som tillsammans med effektivare laddcykler ger en livslängd som är tre gånger så lång som på ordinarie batterier.

Unika säkerhetsfunktioner

Säkerhet och sekretess är viktiga frågor för alla men särskilt när man arbetar på offentliga platser. På företagets modeller EliteBook och ZBook kan man med en knapptryckning påverka skärmens pixlar för att begränsa betraktningsvinkeln, vilket fungerar som ett inbyggt säkerhetsfilter. Skärmarna på dessa modeller har även ett inbyggt skydd till webkameran för ytterligare ökad sekretess. HP satsar hårt på säkerhet och ett led i detta är en teknik som de kallar HP Endpoint Security Controller. Det är ett chip i datorn som övervakar systemet i jakt på skadlig kod och cyber attacker. Funktionen gör det dessutom möjligt att återställa systemet till senast godkända läge utan att behöva installera om datorn. Controllern tillsammans med funktioner som HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Recovery och HP Sure Click visar på HPs stora satsning på säkerhet eller som Jenny väljer att avsluta sin presentation: ”Varje PC-beslut är ett säkerhetsbeslut.”

Skribent

Image

Jonas Forsberg

Innesäljare, Kvalitetssamordnare, Säkerhetssamordnare, Miljösamordnare, Arbetsmiljösamordnare

090-250 10

Skicka epost