KUND: Skellefteå kommun

Payback time för Skellefteå kommun

Skellfteå kommun ville kassera sina gamla datorer. Vi hade en bättre idé.

En IT-återvinningslösning som betalar tillbaka

När Skellefteå kommun skulle kassera ett större antal uttjänta datorer, kom Hi5 med ett motförslag. Resultatet blev ett sjusiffrigt belopp tillbaka till kommunkassan och en hållbar återvinning av samtliga datorer.  

– Vi har i dag väldigt mycket IT-utrustning som går ut i verksamheterna. Den vill vi förstås få tillbaka och hantera på ett bra sätt, säger Stina Söderberg, kvalitetsutvecklare på Skellefteå kommun.

Precis det kunde hon göra med den tjänst som vi på Hi5 har utvecklat tillsammans med InfoCare. Den hjälper kunden att applicera ett mer cirkulärt tänk på hanteringen av sina datorer. Vi har ett upplägg som hanterar allt från återtag av begagnad utrustning till destruktion eller rekonditionering och vidareförsäljning.

– Det bästa är förstås om man redan vid köpet tänker på vad som ska hända med datorerna när de inte fungerar eller behövs längre. Att betrakta hela livscykeln redan vid inköpstillfället blir idag allt vanligare, förklarar Daniel Coquard, platschef på Hi5 i Luleå.

Ofta hamnar gamla datorer på soptippen, vilket är helt onödigt. I stället kan vi hjälpa till med en trygg process där vi börjar med att hämta datorerna i säkra skåp, för att sedan radera all data och återvinna datorerna på ett miljövänligt sätt. Om de inte är i skick att sälja vidare förstås. I fallet med Skellefteås avlagda datorer blev lösningen en kombination av dessa. En tiondel av apparaterna kasserades, givetvis med intyg på att all data är raderad från enheten och att återvinning skett på bästa sätt. Övriga datorer kunde vi sälja vidare på andrahandsmarknaden, vilket inbringade ett sjusiffrigt belopp till kommunkassan.

– Att tjänsten gav pengar tillbaka till verksamheten, var ju ett extra plus. Men viktigast är ändå att allt hanterades datasäkert och att vi inte belastar miljön mer än nödvändigt, säger Stina Söderberg på Skellefteå kommun. En av många kloka kunder som vi har nöjet att samarbeta med.

Kontaktperson

Image

Daniel Coquard

Specialistsäljare produktlogistik

0920-219901

070-1912323

Skicka epost