KUND: Region Västmanland

Nytt IT-stöd tar riskarbetet till nästa nivå

Under våren 2020 lanserade Region Västmanland ett webbaserat IT-stöd för riskhantering. Det nya systemet är lätt att använda, ger en samlad bild av riskanalyser och har på flera sätt höjt kvaliteten i arbetet med risk.

It-stöd för riskhantering

Ett nytt IT-stöd för riskhantering har inneburit ett lyft för Region Västmanland. Enklare för användarna, allt samlat på ett ställe och helt automatisk diarieföring, är några av fördelarna. ”Det är ett enormt skifte, vi har fått ett helt annat fokus i riskarbetet”, säger riskstrateg Cecilia Lundin Mellström.

På 2020-års HOUSE-event i Umeå höll Cecilia ett välbesökt seminarium om riskarbete. Där berättade hon hur Region Västmanland tog fram en ISO 31000-baserad metod för integrerade riskanalyser och riskbedömningar, VIRA, som innebär att riskhanteringen idag är ett viktigt underlag för organisatoriska beslut.

Höjd kvalitet i arbetet med risk

Vill du veta mer om hur det gick till och vad Cecilia tyckte om samarbetet med Hi5? Ladda ner hela vårt kundcase genom att ange dina uppgifter här:

Kontaktperson

Image

Markus Thunberg

Product Manager, Verksamhetskonsult

Skicka epost