KUND: Bara Bättre

Frisören som blev Bara Bättre

Högre lönsamhet med IT-understött ledarskap

Från driftig frisör till utvecklad affärsidé

Allt började med att en driftig frisör ville kunna följa upp försäljningen på ett smartare vis. Via YouTube lärde sig Linnea Elfving att bygga ett eget rapporteringsverktyg i Excel. Försäljningen ökade med 30 procent och frisörkollegorna som testade hennes system fick liknande resultat. Excel i alla ära, men snart var bolaget redo för nästa steg. Hi5s utvecklingsavdelning klev in i handlingen och ut kom en grafiskt tilltalande och lättanvänd webbapplikation.

Företaget heter idag Bara Bättre och grundaren Linnea Elfving har hittat en kompanjon och VD i Sara Eriksson. Webbverktyget ”Lisa” är i full drift och drygt sjuttio frisörer är hittills inne och arbetar i verktyget.

– Enkel och smart design för slutanvändaren är den viktigaste nyckeln i vårt system, säger Sara Eriksson, VD på Bara Bättre. Om vi inte hade fått till en användarvänlig design hade vi aldrig uppnått de resultat vi gör nu. För att systemet ska fungera måste vi få frisörerna att vilja använda det och då krävs det att det är både tilltalande och enkelt.

Frisörerna rapporterar

Frisörerna på salongen rapporterar in försäljning, återbesök, produktförsäljning och registrerar tid med mera i webbapplikationen ”Lisa”. Sedan kan arbetsgivaren enkelt plocka ut rapporter och även ge feedback till frisörerna på salongen via en chat-funktion, så att både de och bolaget utvecklas och åt rätt håll.

– Det var ett väldigt roligt utvecklingsprojekt eftersom vi arbetade så nära skaparna bakom idén och fick bidra med såväl design som ren applikationsutveckling, säger Simon Lundh, systemutvecklare på Hi5 som ledde teamet bakom Bara Bättres applikation. Vi insåg tidigt i processen att designen skulle vara avgörande för att medarbetarna skulle börja använda det. Mycket fokus hamnade därför på att skapa en design som passar de frisörer som ansluter sig.

Tät kontakt avgörande

Sara instämmer i att den täta kontakten med utvecklarna på Hi5 under processen var avgörande för det fina slutresultatet. Hon intygar också att Bara Bättre märker att just den genomtänkta designen verkligen fungerar. De anslutna frisörsalongerna kan i dag uppvisa riktigt goda resultat.

– Våra anslutna salonger som använder verktyget ser i snitt en omsättningsökning på 10 500 kr per medarbetare, berättar Sara Eriksson. Allt handlar om att lägga tid på rätt saker, men för att säkerställa det krävs både relevanta nyckeltal och smarta mätpunkter. Det är vad vårt system handlar om.

Hand i hand

– Även om just det här systemet är riktat mot frisörer kan vi utveckla liknande verktyg mot alla tjänstebranscher, avslutar Simon Lundh, systemutvecklare på Hi5. Det handlar om att förbättra lönsamheten genom att både öka transparensen gentemot medarbetarna och öka förståelsen att den egna insatsen kan göra för skillnad för företaget. För att uppnå de resultaten krävs det att man skapar ett system som användarna verkligen vill använda. I sådana här fall är det tydligt att design och utveckling måste gå hand i hand, det är roligt när man lyckas med det så bra som i fallet Bara Bättre.

Kontaktperson

Image

Joan Kinnunen

Konsultchef

090-25 031

Skicka epost