Hur vi på Hi5 agerar i Covid-19-situationen

Birgit BreinhölderNews

cookiemonster med en skyddsmask för att skydda sig i covid-19-situationen

Hälsan är viktigast – det är en av våra främsta värderingar på Hi5, och det gäller både medarbetarnas, våra samarbetspartners och kunders och såklart även verksamhetens hälsa. Och detta genomsyrar också hur vi tänker kring Coronaviruset. Vi jobbar för att minska riskerna att våra medarbetare utsätts för smitta och har definierat en rad åtgärder:

  • Minskad resande: vi är restriktiva med arbetsresor och genomför hellre video- och telefonmöten.
  • Karantän: vi tillämpar företagsinterna karantänsregler för att vara extra försiktiga när medarbetare har vistats i områden med smittspridning eller umgåtts med personer som har vistats där.
  • Förebyggande: vi jobbar förbyggande för att minska sannolikheten att hamna i en krissituation ifall en eller flera medarbetare drabbas.
  • Handlingsplan: vi förbereder samtidigt en handlingsplan så att vi och våra kunder och samarbetspartners kan vara trygga att den dagliga verksamheten kan flyta på även i en krissituation.

Vi genomför en övning nu på torsdag den 12 mars

Vi vill vara förberedda, och det gäller inte bara inför en eventuell Covid19-spridning. Därför testar vi nu på torsdag att stänga ner våra kontor i både Luleå och Umeå och låter alla medarbetare arbeta hemifrån. Det blir ett utmärkt tillfälle att testa hur det skulle fungera om vi var tvungna att agera så, oavsett om det är pga. smittspridning, en vattenskada i lokalen eller andra oförutsedda händelser.

Vi informerar dig om detta nu så att du också kan förbereda dig. Och vi vill gärna ha in dina synpunkter och din feedback om hur dagen går för dig som kund: upplever du någon skillnad i servicenivån, finns det något som vi kan förbättra? Meddela oss gärna så kan vi vässa vår handlingsplan inför en verklig kris. Vi uppskattar din hjälp och tar gärna emot din feedback på info@hi5.se.