Verksamhetsutveckling och projektledning

Varför låta förändring vara trög, svår och jobbig när den kan vara snabb, enkel och rolig? Låt våra förändrings- och projektmetoder sätta färg på dina förändringsprojekt!

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper dig att driva framgångsrikt förändringsarbete i en snabbföränderlig värld

Vi lever i en allt mer komplex värld där förändring sker snabbt, överallt och hela tiden. Och det går bara fortare och fortare. Att inte utveckla och förändra och anpassa sin verksamhet (och sin IT) i takt med att omvärlden förändras innebär inte bara att du står stilla. Du riskerar faktiskt att gå bakåt när andra klarar att anpassa sig efter förändrade förutsättningar bättre än du själv. Därför behöver du effektiva metoder för att identifiera förändringsbehov och att driva förändringsarbete. Och du måste få förändringen att ske snabbt. Annars kan det du har skapat eller planerat för vara inaktuellt innan du ens hinner göra verklighet av det. Det du kan förbättra idag kan ge effekt redan imorgon, bara det blir gjort. Det innebär att små steg som du kan ta nu direkt har större värde än stora planer som tar dig längre tid att genomföra.

Snabbare, effektivare och roligare med hjälp av lösningsfokus

Vår metod för att lösa problem och driva förändring är snabbare och effektivare. Vårt arbetssätt skapar brett engagemang istället för kompakt motstånd, tar fasta på styrkor, tillgångar och resurser istället för tillkortakommanden och hinder, söker positiva avvikelser i syfte att förstå och förstärka det som fungerar istället för att fokusera på att eliminera det som inte fungerar.  Vi kallar metoden för Lösningsfokus och vi använder den i alla typer av förändrings- och utvecklingsprojekt. För vilket IT-projekt syftar inte till att skapa eller stödja någon form av förändring eller förbättring? Metoden kan användas t ex för att ta fram en kravspecifikation, för att utveckla arbetsprocesser (där man senare kanske ska bygga eller anpassa ett IT-stöd), eller för att lösa eller komma vidare med komplexa problem i alla situationer som rör människor och organisationer.

Upplev metoden eller lär dig använda den själv

Vi erbjuder workshops där vi använder lösningsfokus för att hjälpa dig att komma vidare med något specifikt verksamhetsproblem eller skapa utveckling inom ett specifikt område. Resultatet kan bli underlag för att bygga eller anpassa något IT-system, men det kan lika bra mynna ut i andra förbättringsåtgärder som inte är direkt IT-relaterade. Risken är stor att du som många andra kommer att bli förbluffad över hur långt vi kan komma på bara några få timmars workshop. Vi erbjuder också utbildning i lösningsfokus där du får lära dig använda verktygen för att på egen hand kunna driva förändring på ett effektivare och roligare sätt i din egen verksamhet.

Projektledning

Låt våra projektledare vara skillnaden som gör skillnad i dina projekt

Att jobba i projektform är både roligare och ger bättre resultat. Därför driver vi de flesta uppdrag som projekt. Även dom mindre. Vi gör det genom att låta någon av våra erfarna projektledare ta huvudansvaret för genomförandet och sköta alla kontakter med dig som kund och övriga medlemmarna projektteamet. På så sätt ser vi till att inget faller mellan stolarna, att risker hanteras på ett proaktivt sätt och att vi levererar det som har överenskommits i rätt tid och till rätt kostnad.

Vi tar oss också an dina interna projekt

Våra projektledare är inte bara till för att projektleda våra egna kunduppdrag eller våra interna projekt. Vi har tillräckligt med kapacitet att också kunna hjälpa dig att styra upp dina interna projekt. Saknar du resurser att själv leda alla dina interna projekt eller behöver du hjälp av en erfaren projektledare för att öka tempot eller höja kvaliteten i något projekt? Hör av dig till oss så ger vi ett förslag på hur vi kan hjälpa dig. Att ha en projektledare som skapar engagemang, driver på och följer arbetet upp kan ibland vara skillnaden som gör skillnad.

Vill du veta mer?

Image

Joan Kinnunen

Konsultchef

090-25 031

Skicka epost