Informationssäkerhet

Vi hjälper dig att skapa en säker verksamhet som dina kunder kan lita på. Allt från teknik till processer och rutiner.

Skoja inte bort din informationssäkerhet – det kan äventyra hela din verksamhet

Information är en fundamental resurs i de flesta verksamheter. I vissa fall kan man till och med säga att informationen är verksamheten. Med det menar vi att en del verksamheter är så beroende av sin information att de överhuvudtaget inte skulle kunna existera om informationen inte längre var tillgänglig. Vi vågar allra minst påstå att majoriteten av alla organisationer idag skulle få mycket svårt att fungera utan sin information. Att se till att skydda sin verksamhets information borde därför vara lika självklart som att låsa dörren till lokalerna när man går hem för kvällen. Tyvärr är det inte fallet hos många företag och organisationer, och allt oftare ser vi de otäcka konsekvenserna av ett otillräckligt informationssäkerhetsarbete. Vanligtvis handlar det om okunskap. Man vet helt enkelt inte hur man gör eller i vilken ände man ska börja.

Har du ens skyddad dig mot de vanligast förekommande riskerna?

Med Internet, ökad globalisering och teknikens utveckling finns det en växande hotbild mot verksamheter och dess information. Antalet företag och organisationer som någon gång har utsatts för skada på grund av intrång eller bedrägeri som har skett över Internet växer ständigt. Men det många inte vet är att det fortfarande är vanligare att information går förlorad eller kommer i orätta händer på grund av sådant om sker internt i verksamheten, än att man blir utsatt för någon form av externt hot. Oftast sker det på grund av otur eller rena misstag. När rutiner och förebyggande åtgärder saknas kan konsekvenserna dessutom bli onödigt stora.

Det krävs mer än bara tekniska lösningar för att kunna känna sig trygg

Ett bra informationssäkerhetsarbete handlar alltså inte bara om brandväggar och andra tekniska lösningar. Det handlar om att förebygga alla risker i verksamheten – organisatoriska, processmässiga och systemmässiga. En viktig del är också att vara förberedd så att man kan agera snabbt och rådigt för att minimera skadan om något trots allt skulle inträffa.

Ett bra informationssäkerhetsarbete är systematiskt och heltäckande

Med informationssäkerhet menar vi det systematiska arbetet att införa och underhålla säkerhetsåtgärder som ser till att verksamheten kan fungera i alla lägen. Det handlar ytterst om att din information inte ska kunna komma i orätta händer, att de som ska ha tillgång till informationen verkligen har det när de behöver den och att den inte kan gå förlorad eller bli förvanskad så att du inte längre kan lita på den. Skyddsåtgärderna är lika mycket till för att förhindra att något går fel av misstag som att stoppa illvilliga och uppsåtliga handlingar.

Låt oss bli din guide för att kunna sova gott om natten

Att införa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är inte svårt. Men det kräver viss kunskap och erfarenhet. Det är där vi kommer in i bilden. Vi hjälper dig att ta steget från att bara kunna hoppas på det bästa till att kunna sova gott om natten på riktig för att du vet att du har gjort det som är rimligt att göra för att skydda din verksamhet. Du får ett arbetssätt för att kunna analysera och prioritera riskerna i din verksamhet så att lägger dina resurser på rätt saker. Du får ett stöd att kostnadseffektivt införa de rätta säkerhetsåtgärderna som både minskar sannolikheten att något ska inträffa och att minimerar skadan om något trots allt skulle gå fel. Och du behöver sällan uppfinna något hjul. Det finns en guldgruva av ”best practices” att gräva ur när nya rutiner, metoder eller tekniska lösningar behöver införas för att höja säkerheten. Även där hjälper vi dig att hitta rätt.

Vi har gjort det förut och kan hjälpa dig att göra det igen

Vi på Hi5 är själva informationssäkerhetscertifierade enligt ISO27001. Det innebär att vi lever upp till den internationella standardens mycket höga krav på ett strukturerat informationssäkerhetsarbete. För dig som kund innebär det att vi är en pålitlig partner och att vi har ordning och reda på allt ifrån våra arbetsprocesser till vår tekniska säkerhet. Det innebär också att vi har kunskapen att hjälpa dig i ditt eget informationssäkerhetsarbete. Oavsett om du vill gå hela vägen till en certifiering eller om du vill höja din säkerhet inom något eller några specifika områden så kan vi guida dig till rätt lösningar.

Vill du veta mer?

Image

Markus Thunberg

Product Manager, Verksamhetskonsult

Skicka epost

Paketerade lösningar