Klappat och klart: Norrmoln v 3.0

Hi5News

Utvecklingen i Norrmoln står aldrig stilla och 2016 har inte varit något undantag. Faktum är att vi under året har gjort de största investeringarna och förbättringarna hittills. Vi är nu klara och kan stolt meddela att Norrmoln v3.0 är i drift, och vi har precis påbörjat arbetet med att flytta alla våra kunder från den gamla miljön till den nya. Vårt nya Norrmoln innebär inte bara ökad prestanda och ökad kapacitet. Det innehåller också en hel del nya spännande funktionalitet och omfattande förbättringar i säkerheten.
klappat-och-klart-norrmoln-3-0

Ökad prestanda och kapacitet och full redundans ger nya högpresterande erbjudanden

Vi har under 2016 infört den allra senaste all-flash-teknologin från DellEMC och samtidigt utökad vår totala lagringskapacitet till nästan det dubbla. Utöver detta har vi investerat i fyra nya ”monsterservrar” till vår virtuella miljö och byggt ut vår backupkapacitet med ett tvåsiffrigt antal terabyte. Självklart har vi byggt vidare på vår fullt redundanta design med två geografiskt åtskilda hallar som kan täcka upp för varandra i händelse av störningar. Tack vare dessa investeringar kommer vi under första kvartalet 2017 att lansera ett flertal nya tjänster med mycket höga åtaganden avseende både tillgänglighet och prestanda.

Dynamiskt datacenter på riktigt med den senaste teknologin från VMware

Som en av mycket få företag i landet har vi nu driftsatt VMwares allra modernaste plattform för dynamiska datacenter. Det innebär att Norrmoln nu kan möta många varierande behov på ett sätt som aldrig förr. Med Norrmoln 3.0 kan du själv lägga till, förändra och ta bort servrar, lagring och prestandakomponenter precis som du vill och när du vill. Vill du att Norrmoln ska fungera som ett komplement till ditt befintliga datacenter så kan vi koppla ihop Norrmoln med din virtuella miljö. Då kan du administrera både ditt eget datacenter och se servrar du har i Norrmoln från en central plats. Tidigt under 2017 kommer vi att lansera helt nya debiteringsmodeller kopplat till denna lösning där du helt dynamiskt du betalar för den kapacitet du nyttjar och bara under den tid du nyttjar den. Mer spännande funktionalitet lurar runt hörnet, men det håller vi än så länge för oss själva.

Säkrad elförsörjning med ny lösning för avbrottsfri kraft

Vi har under året också driftsatt en helt ny och automatiserad lösning för avbrottsfri kraft. Ett nytt dieselaggregat är installerat inklusive full automatik för att växla mellan normal produktion och reservkraft. Lösningen klarar drift av hela den primära hallen inklusive kyla och har också en betydande överkapacitet för framtida tillväxtbehov. Med detta kan vi klara oändligt långa elavbrott både nu och i framtiden. Ja, åtminstone så länge det finns diesel att köpa på macken.

diesel

ISO27001-certifiering och massor av ny teknik för kraftfullt ökad säkerhet

Säker och trygg IT är inte bara teknik utan också en hel del annat i form av arbetssätt, rutiner, riskhantering, kontinuitetsplanering, mm. Eftersom vi tar vårt uppdrag på allra största allvar har vi därför valt att certifiera oss på området informationssäkerhet. I december tilldelades vi som bevis på detta certifikatet ISO 27001. Projektet har krävt hårt arbete i 18 månader och innebär för dig som kund att vi blivit en betydligt mer pålitlig IT-leverantör. I projektet har vi genomlyst alla våra rutiner och arbetssätt, infört nya policys, utbildat medarbetare, riskanalyserat och utvecklat handlingsplaner för alla tänkbara scenarion. En stor del av arbetet har också handlat om tekniska lösningar för säkerhet där vi bland annat har investerat i system för sårbarhetsskanningar, systemloggning, intrångsdetektering, skydd mot skadlig kod, mm. Vi har också sett över och uppdaterat hela Norrmolns-designen utifrån ett säkerhetsperspektiv. Allt sammantaget har vi gjort allt som står i vår makt för att vara proaktiva istället för reaktiva i vårt säkerhetsarbete för att kunna erbjuda en IT-lösning till våra kunder som lever upp till de högsta kraven på säkerhet och tillgänglighet.

Gott Nytt Norrmolnsår!

Med detta avrundar vi Norrmolnsåret 2016 och ser fram emot ett nytt spännande 2017. Att det nya året innehåller nya kraftfulla investeringar för att vi ska fortsätta att utveckla vår position som en av de vassaste aktörerna inom området står helt klart. Exakt vad det innebär tänker vi inte avslöja riktigt ännu. Som kund till Norrmoln finns det dock all anledning att njuta redan idag. Gott Nytt Norrmolnsår!

new-year