Hi5 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

Hi5News

Efter ett år av målmedvetet arbete med att kvalitetssäkra alla delar av vår verksamhet kommer nu beviset väl genomfört arbete! I december 2010 genomfördes certifieringsrevision av SP med godkänt resultat och vi har nu fått vårt  ISO 9001-certifikat!

När vi på Hi5 inför 2010 granskade vår verksamhet konstaterade vi att vårt systematiska kvalitetsarbete kunde förbättras avsevärt och att detta skulle vara till stor nytta för både oss själva men framförallt också för våra kunder! Därmed satte vi upp målet att innan 2010 års utgång införa ett systematiskt kvalitesarbete och certifiera detta enligt ISO 9001. Ett både tufft och utmanande mål men också väldigt spännande och värt mödan!

Efter målmedvetet arbete har vi nu nått mållinjen. ISO-certifikatet är ett bevis på att alla delar av vår verksamhet nu uppfyller en godkänd kvalitetsnivå och att vi har infört en bra struktur för att fortlöpande utvärdera och utveckla vår kvalitet. Vi ser det som startskottet för en ny fas i vårt strävan att hela tiden bli bättre och bättre. Vi hoppas och tror att det ska göra skillnad för dig som kund!

Läs mer om vår kvalitetspolicy här!