Sponsringspolicy

Med vår sponsring gör vi gott för Norrland

Vi brinner för Norrland och vi vill vara en del i att stärka vår region på lång sikt genom att ge något tillbaka till de som bor och verkar i vårt närområde. Genom att bidra till ett starkare Norrland blir vi också själva vinnare på vår sponsring. Vår sponsring ska göra gott, vara baserad på sunda värderingar och rikta sig till målgrupper där den verkligen gör skillnad. Särskilt viktigt för oss är att vi på ett tydligt sätt delar en värdegrund med de verksamheter vi sponsrar.

Sponsring av lagidrottande barn och ungdomar

Vi vet att det dagligen läggs massor av ideella krafter för att ge våra barn och ungdomar möjligheten att kunna utöva lagidrotter i olika former. Vi vet också att resurserna i dessa verksamheter är mycket begränsade. Med vår sponsring vill vi visa vårt stöd till alla eldsjälar som sliter för att få dessa verksamheter att fungera, och samtidigt ge ett ekonomiskt bidrag för att förbättra förutsättningarna för dessa verksamheter. I största allmänhet vill vi också uppmuntra till fysisk aktivitet bland våra unga. Det tror vi är viktigt för framtiden.

Vi stöttar idag en rad barn- och ungdomsidrottslag inom fotboll, innebandy, gymnastik, mm. genom att lämna ett ekonomiskt bidrag för inköp av träningskläder och tryck av logotyp.

Sponsring av elitidrott

Vi har också valt att rikta vårt stöd till några utvalda verksamheter inom elitidrott. Vi stödjer verksamheter som står för genuina och sunda värderingar, som inspirerar unga att vilja fortsätta vara aktiva på en högre nivå och som med vårt stöd kan få betydligt bättre förutsättningar att kunna nå resultat inom sin idrott. Vi prioriterar mindre verksamheter under utveckling före de som redan är stora och etablerade och ser det som en grundpelare att vår sponsring också ska bidra till ett mer hållbart, tolerant och jämställt samhälle.

För närvarande har vi valt att stötta Obbola IK Cykels elitteam inom mountainbike och vi har tidigare haft nära samarbeten med både IKSU Innebandys elitlag för damer och IF Björklöven. Gemensamt för alla är att de står för genuina värderingar och har ett tydligt arbete som sträcker som bortom själva elitverksamheten att inspirera och locka fler att leva fysiskt aktiva liv. De är också i hög grad är beroende ideellt arbete för att överhuvudtaget kunna fungera. Det är tydliga samarbeten där vårt stöd kan göra en positiv skillnad.

Vi verkar för en trygg idrott för barn och unga!

Många idrottsföreningar har en genomtänkt och schysst värdegrund men ibland händer ändå det som inte får hända, barn utsätts för kränkningar, diskriminering och övergrepp. För att kunna skapa en trygg idrott för barn och unga behöver idrottsföreningen ha en tydlig struktur där det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp. Via ett samarbete med Rädda Barnen tillhandahåller vi kostnadsfritt utbildning i Rädda Barnens metod ”Fem steg till en handlingsplan” för alla idrottsföreningar som vi sponsrar. Utbildningen hålls av Rädda Barnen och genomförs under ungefär nio timmar uppdelat på tre kvällar. Utbildningen erbjuds hos Hi5 men kan också genomföras på plats hos din idrottsförening efter överenskommelse med oss på Hi5 och Rädda Barnen. Du kan läsa mer om ”High Five – 5 steg till trygg idrott för barn och unga” på Rädda Barnens hemsida.

Det här krävs för att kunna få sponsring av oss

För att du ska vara kvalificerad att kunna få sponsring av oss krävs:

  • Att sponsringen avser ett idrottslag för barn, ungdomar eller elit på någon av de orter vi har verksamhet (Umeå eller Luleå)
  • Att sponsringen avser hela laget (vi sponsrar inte enskilda personer)
  • Att verksamheten har en dokumenterad och uttalad värdegrund som bygger på likabehandling, jämställdhet och icke diskriminering
  • Att verksamheten inte har partipolitiska eller religiösa inslag
  • Att verksamheten stödjer ett gott ändamål som främjar hälsa och välmående
  • Att verksamheten är beroende av ideellt arbete för att kunna fungera och har små ekonomiska resurser
  • Att sponsringen i övrigt inte gynnar enskilda anställda eller personer utanför företaget på ett oetiskt sätt

Vi ställer också några motkrav

Gemensamt för alla våra sponsorengagemang är att vi vill synas med vår logotyp på ert idrottslags kläder, och att vi på vår hemsida får visa upp vårt engagemang med bilder och text. Vi ser gärna också att vi då och då får veta lite om hur det går och att vi får möjlighet att publicera den informationen på vår hemsida.

Dessutom ställer vi också krav på att alla sponsrade föreningar genomgår utbildning i Rädda Barnens metod ”Fem steg till en handlingsplan”. Utgångspunkten är att minst en representant från styrelse, ledare och/eller förälder och gärna 3-4 aktiva ungdomar deltar på utbildningen (lämplig från 12 år). Läs mer om utbildningen på Rädda Barnens hemsida. Det finns även möjlighet att delta i utbildningen på distans via videolänk. Vid sponsring av elitverksamhet kan ytterligare krav och överenskommelser tillkomma.

Så här ansöker du om sponsring från oss

Om du vill ansöka om sponsring från oss, skicka en beskrivning av din verksamhet inklusive information om vad du/ni söker för typ av stöd. Kontaktuppgifter till oss som hanterar din ansökan hittar du här till höger. Beslut kring säsongens sponsringsavtal tar vi två gånger per år, så vi vill ha in din ansökan senast 1 maj respektive 1 november.

Vill du veta mer?

Image

Birgit Breinhölder

Marknadskoordinator, Content Producer

090-250 28

070-30 250 28

Skicka epost