Norrmoln® driftinformation

Så här håller du dig uppdaterad med den senaste driftinformationen i Norrmoln

Som kund i Norrmoln får du via e-post löpande information om planerat underhåll, eventuella driftstörningar och annat som kan vara av intresse för dig som har valt Norrmoln för din IT. När du tecknar avtal anger du vem eller vilka hos ditt företag som ska få denna information, och du kan när som helst ändra detta genom att kontakta Hi5:s kundtjänst på help@hi5.se.

För att ytterligare säkerställa att du som Norrmolnskund snabbt får information om aktuella händelser i Norrmolns datacenter kan du också följa oss via Twitter. Där meddelar vi vad som händer direkt när det händer. Du får bland annat information om planerade underhållsarbeten, eventuella driftstörningar och annat som är viktigt att veta för dig som använder våra tjänster. Har du Twitter i din mobiltelefon så har du alltid aktuell status för dina IT-system nära till hands.

Anslut dig till Norrmolns driftinformationsström på @NorrmolnDrift. Är du osäker på hur du ska göra så kan du följa vår steg-för-steg-instruktion. Av informationssäkerhetsskäl låter vi endast våra kunder ta del av informationen, så när du är klar behöver du kontakta vår kundtjänst så att vi kan ge dig rättigheterna som krävs.

Servicefönster den tredje onsdagen varje månad

Den tredje onsdagen varje månad utför vi serviceuppdateringar i vår Norrmolnsmiljö. Arbetet gör vi nattetid mellan kl. 23 och 04 för att minimera störningarna för dig som kund. I de flesta fall märker du ingenting av arbetet, men i några enstaka fall betyder det att vi behöver ta ned hela eller delar av de tjänster du använder. När vi vet att detta kommer att hända får du information av oss i förväg om exakt vad som kommer att vara nere och hur det kommer att påverka dina system. Exakt start- och stopptid för våra servicefönster meddelas via Twitter och e-post strax innan vi börjar och direkt när vi är klara. Följ oss där för att alltid få den senaste informationen. Klicka på kalendersymbolen här till höger om du vill lägga till en stående bokning i din kalender för kommande servicefönster.

Vill du veta mer?

Image

Jonas Forsberg

Innesäljare, Kvalitetssamordnare, Säkerhetssamordnare, Miljösamordnare, Arbetsmiljösamordnare

090-250 10

Skicka epost