Effektiv klienthantering

Instant system management med upKeeper

Med upKeeper® och Instant System Management kan du börja tjäna pengar redan imorgon! Samtidigt blir din klientplattform både stabilare och mer dynamisk. Med upKeeper® automatiserar du all hantering av operativsystem och programvaror på dina datorer enklare, effektivare och mer dynamiskt än med något annat system. Det handlar om att automatisera installationer, ominstallationer och uppdateringar av programvaror och operativsystem. Målet med den automatiserade IT-miljön är att spara tid, pengar och att samtidigt öka kvalitet och flexibilitet.

Nya arbetsprocesser

Effektiv klienthantering handlar om mycket mer än teknik. Det handlar om att införa helt nya arbetsprocesser för att tekniken ska komma till sin rätt. Med vårt koncept Instant System Management kommer processerna i första hand och därefter tekniken. Genom att införa ett nytt arbetssätt som kan dra nytta av några få enkla tekniska verktyg kan man snabbt komma igång och direkt uppnå besparingseffekter. När väl nya arbetssätt är införda är det enkelt att tillföra mer funktionalitet och teknik och för att ta nästa steg i utvecklingen.

Alla kan spara pengar

Instant System Management handlar också om ytterligare en övertygelse: Att även små företag har betydande pengar att spara på att införa en rationellare hantering av sin IT-miljö. För att överhuvudtaget göra detta tillgängligt för dem måste införandet kunna ske snabbt och till en låg kostnad. Tack vare en kort införandetid och att inga ytterligare licenser krävs är instegströskeln är låg och besparingarna kommer snabbt. Med upKeeper® och Instant System Management kan du börja tjäna pengar redan imorgon! Samtidigt blir din klientplattform både stabilare och mer dynamisk. Läs mer om Instant System Management och upKeeper® på www.upkeeper.se.

Vi tar gärna fram en kalkyl som visar kostnader, besparingar och intäkter med upKeeper, och vad det kan innebära för din klienthantering. Vi vågar lova rejäla besparingar både i pengar och i miljö .

Fakta om upKeeper®

 • Innehåller de tekniska verktyg och de processer som behövs
 • Standardkomponenter från Microsoft
 • ITIL-kompatibla processer och arbetsrutiner
 • Automatiserad distribution av operativsystem och applikationer
 • Centraliserad administration och Zero Touch Installation
 • Skalbart för både små och stora miljöer
 • Enkelt, dynamiskt och kraftfullt
 • Snabbt införande
 • Licenskontroll
 • Inventering och fjärrstyrning av klientdatorer
 • upKeeper Energy för energibesparing (stäng av och slå på datorer)
 • upKeeper User Web Portal för användarstyrda installationer och ominstallationer.

Läs mer på www.upkeeper.se eller kontakta oss så berättar vi mer!

Mer information

 • Snabbfakta om upKeeper®

  Med upKeeper® automatiserar du all hantering av operativsystem och programvaror på dina datorer enklare, effektivare och mer dynamiskt än med något annat system. Du automatiserar installationer, ominstallationer och uppdateringar av programvaror och operativsystem. Målet med den automatiserade IT-miljön är att spara tid, pengar och samtidigt öka kvalitet och flexibilitet.

 • Christer Granberg

  Försäljningschef
  090-25 015
  0730-60 12 15
  Christer.Granberg@hi5.se
  Christers kunskapsartiklar

 • Maria Grönlund Persson

  Kundansvarig säljare
  090-25 007
  076-777 07 00
  Maria.Gronlund-Persson@hi5.se
  Marias kunskapsartiklar