Datalagring & virtualisering

Virtualisering ger Grön IT. På riktigt.

Virtualisering innebär att vi ersätter operativsystem, program och data från fysiska datorer och servrar till virtuella maskiner. Resursunyttjandet ökar dramatiskt då några få fysiska virtualiseringsservrar kan göra samma jobb som tidigare gjordes av tio- eller hundratals fysiska servrar. Det ger en samlad miljö där du sparar både utrymme och energi samtidigt som administrationen blir enklare, driften säkrare och totalekonomin bättre.

Med virtuella servrar blir det billigare och enklare att tilldela mer minne och diskyta. Man kan köra flera operativsystem på samma maskin och man kan samla flera servrar i en och samma fysiska maskin.

Säkert och lättadministrerat

Virtuella arbetsplatser gör att all data finns där den ska vara – i datahallen. Oavsett var användaren befinner sig och vilken maskin de använder så är informationen alltid säkrad och lättadministrerad.

Vi har lång erfarenhet av virtualisering och kan tillhandahålla flera förstudier som konkret visar fördelar, konsekvenser och effekter av virtualisering. Vi arbetar med flera olika leverantörer: VMWare, Xen och Microsoft Hyper-V.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur virtualisering kan underlätta och förbättra din verksamhet.

Mer information