Nyheter

Nyheter December, 2016

Klappat och klart: Norrmoln v 3.0

December 21, 2016 by Birgit Breinhölder

Utvecklingen i Norrmoln står aldrig stilla och 2016 har inte varit något undantag. Faktum är att vi under året har gjort de största investeringarna och förbättringarna hittills. Vi är nu klara och kan stolt meddela att Norrmoln v3.0 är i drift, och vi har precis påbörjat arbetet med att flytta alla våra kunder från den gamla miljön till den nya. Vårt nya Norrmoln innebär inte bara ökad prestanda och ökad kapacitet. Det innehåller också en hel del nya spännande funktionalitet och omfattande förbättringar i säkerheten.

klappat-och-klart-norrmoln-3-0

Ökad prestanda och kapacitet och full redundans ger nya högpresterande erbjudanden

Vi har under 2016 infört den allra senaste all-flash-teknologin från DellEMC och samtidigt utökad vår totala lagringskapacitet till nästan det dubbla. Utöver detta har vi investerat i fyra nya ”monsterservrar” till vår virtuella miljö och byggt ut vår backupkapacitet med ett tvåsiffrigt antal terabyte. Självklart har vi byggt vidare på vår fullt redundanta design med två geografiskt åtskilda hallar som kan täcka upp för varandra i händelse av störningar. Tack vare dessa investeringar kommer vi under första kvartalet 2017 att lansera ett flertal nya tjänster med mycket höga åtaganden avseende både tillgänglighet och prestanda.

Dynamiskt datacenter på riktigt med den senaste teknologin från VMware

Som en av mycket få företag i landet har vi nu driftsatt VMwares allra modernaste plattform för dynamiska datacenter. Det innebär att Norrmoln nu kan möta många varierande behov på ett sätt som aldrig förr. Med Norrmoln 3.0 kan du själv lägga till, förändra och ta bort servrar, lagring och prestandakomponenter precis som du vill och när du vill. Vill du att Norrmoln ska fungera som ett komplement till ditt befintliga datacenter så kan vi koppla ihop Norrmoln med din virtuella miljö. Då kan du administrera både ditt eget datacenter och se servrar du har i Norrmoln från en central plats. Tidigt under 2017 kommer vi att lansera helt nya debiteringsmodeller kopplat till denna lösning där du helt dynamiskt du betalar för den kapacitet du nyttjar och bara under den tid du nyttjar den. Mer spännande funktionalitet lurar runt hörnet, men det håller vi än så länge för oss själva.

Säkrad elförsörjning med ny lösning för avbrottsfri kraft

Vi har under året också driftsatt en helt ny och automatiserad lösning för avbrottsfri kraft. Ett nytt dieselaggregat är installerat inklusive full automatik för att växla mellan normal produktion och reservkraft. Lösningen klarar drift av hela den primära hallen inklusive kyla och har också en betydande överkapacitet för framtida tillväxtbehov. Med detta kan vi klara oändligt långa elavbrott både nu och i framtiden. Ja, åtminstone så länge det finns diesel att köpa på macken.

diesel

ISO27001-certifiering och massor av ny teknik för kraftfullt ökad säkerhet

Säker och trygg IT är inte bara teknik utan också en hel del annat i form av arbetssätt, rutiner, riskhantering, kontinuitetsplanering, mm. Eftersom vi tar vårt uppdrag på allra största allvar har vi därför valt att certifiera oss på området informationssäkerhet. I december tilldelades vi som bevis på detta certifikatet ISO 27001. Projektet har krävt hårt arbete i 18 månader och innebär för dig som kund att vi blivit en betydligt mer pålitlig IT-leverantör. I projektet har vi genomlyst alla våra rutiner och arbetssätt, infört nya policys, utbildat medarbetare, riskanalyserat och utvecklat handlingsplaner för alla tänkbara scenarion. En stor del av arbetet har också handlat om tekniska lösningar för säkerhet där vi bland annat har investerat i system för sårbarhetsskanningar, systemloggning, intrångsdetektering, skydd mot skadlig kod, mm. Vi har också sett över och uppdaterat hela Norrmolns-designen utifrån ett säkerhetsperspektiv. Allt sammantaget har vi gjort allt som står i vår makt för att vara proaktiva istället för reaktiva i vårt säkerhetsarbete för att kunna erbjuda en IT-lösning till våra kunder som lever upp till de högsta kraven på säkerhet och tillgänglighet.

Gott Nytt Norrmolnsår!

Med detta avrundar vi Norrmolnsåret 2016 och ser fram emot ett nytt spännande 2017. Att det nya året innehåller nya kraftfulla investeringar för att vi ska fortsätta att utveckla vår position som en av de vassaste aktörerna inom området står helt klart. Exakt vad det innebär tänker vi inte avslöja riktigt ännu. Som kund till Norrmoln finns det dock all anledning att njuta redan idag. Gott Nytt Norrmolnsår!

new-year

Hi5 certifierat enligt ISO 27001, informationssäkerhet

December 14, 2016 by Birgit Breinhölder

iso-27001_bla_bakgrEfter ett och ett halvt års intensivt arbete har vi nu nått certifieringen ISO27001, ledningssystem för informationssäkerhet. Certifieringen omfattar hela verksamheten inklusive Norrmoln.

– Certifikatet är en blytung kvalitetsstämpel på att kundernas information hanteras på ett säkert sätt, säger Niklas Tiger, VD på Hi5.

En ISO-standard som ställer mycket höga krav

Certifieringsarbetet startades under våren 2015 som ett led i att ytterligare höja värdet av Hi5:s kunderbjudande. Certifikatet innebär bland annat att vår verksamhets samtliga tillgångar och processer har kartlagts och riskanalyserats, att en lång rad säkerhetsåtgärder har införts och att alla medarbetare har utbildats och nu kontinuerligt deltar i säkerhetsarbetet. Certifieringen visar att Hi5 arbetar informationssäkert genom att ha etablerat ett systematiskt arbetssätt för bland annat riskhantering, internrevision och ständiga förbättringar. En ISO 27001-certifiering ställer också stora krav på den tekniska infrastrukturen, där denna nu har verifierats uppfylla de tuffa kraven enligt ISO-standarden.

Mer IT i molnet ställer högre krav på informationssäkerhetsarbetet

Den tydliga trenden de senaste åren har varit att lägga allt mer av sin IT i molnet. På så sätt blir många företag och organisationer mer och mer beroende av tredje part för att upprätthålla en säker IT-miljö. En ISO 27001-certifiering är ett bevis på att det är ordning och reda på säkerhetsarbetet, och framför allt att det finns ett tydligt ledningsengagemang samt ett kontinuerligt förbättringsarbete runt dessa frågor. Som kund till ett IS027001-certifierat företag kan man känna trygghet i att säkerhetsarbetet håller en mycket hög nivå.

Hi5 – en pålitligare IT -partner

– Vi har alltid haft ett högt säkerhetstänkande inom Hi5, men i och med certifieringen har vi ökat vår medvetenhet och proaktivitet vad gäller säkerhetsfrågor i alla avseenden. Det handlar om allt ifrån policys och riktlinjer till våra arbetssätt och tekniska lösningar som har införts för att både skydda oss mot och skapa handlingsberedskap för olika typer av hotbilder.

– Vi är oerhört stolta över att ha klarat av denna certifiering och den bidrar starkt till att vi nu blivit en ännu mer pålitlig IT -partner till våra kunder, säger Niklas Tiger, VD på Hi5.
För mer information, kontakta:

Niklas Tiger, VD Hi5
Tel: 090-250 19 eller 0730-601219
E-post: niklas.tiger@hi5.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

För att säkerställa att du alltid är först med att få senaste nytt om Hi5 kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Du behöver bara fylla i din e-postadress och klicka på knappen: